Klas Kullander

Kort presentation

Klas Kullander ägnar sig åt att förstå neuronala kretsar i hjärnan och ryggmärgen. Han startade enheten för genetisk utvecklingsbiologi år 2004 med målet att skapa en kreativ och interaktiv forskningsmiljö med toppmoderna metoder för att göra bästa möjliga analys av nervsystemets funktioner.

Biografi

PhD i medicinska vetenskaper: Uppsala Universitet 1997-05-22, Avhandlingens titel: Evolutionary and structure-function studies of neurotrophins, Handledare Prof. Ted Ebendal

Postdoc vistelse: EMBL, Heidelberg 1998-01-15 tom 2001-12-30, hos Prof. Rüdiger Klein

Docent: Neurovetenskap, Uppsala Universitet, 2005

Professor: Genetisk utvecklingsbiologi, Uppsala Universitet, 2010

Professor: Medicinsk utvecklings och neurobiologi, Uppsala Universitet, 2014

Forskning

Funktionella neurala nätverk

Neurala nätverk styr varje beteende allt ifrån reflexmässiga rörelser till avancerade kognitiva funktioner. Den funktionella enheten, nervcellen, sammanlänkas till neurala nätverk under utvecklingen och fortsätter formas under hela våra liv.Vår forskning fokuserar på neurala nätverks funktion, att definiera identiteter för specifika nervceller och definiera deras roll i neurala kretsar.

Två faktorer som begränsar avkodningen av neurala kretsars funktion är identifiering av definierade populationer av interneuroner och mätning av reproducerbara beteenden. Således är genetiska verktyg i kombination med in vitro och in vivo mätningar av nätverksaktivitet och beteende av avgörande betydelse. För detta ändamål tillämpar vi nya och avancerade metoder, inklusive virusbaserad spårning, elektrofysiologi, optogenetik och in-vivo avbildning av neural aktivitet. Vi strävar efter högklassig analys av neuronala kretsar, och har tillgång till modern infrastruktur för beteende och virusbaserade metoder för leverans av genetiska verktyg.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Klas Kullander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin