Per Henrik Lindblom

Professor emer. i processrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

E-post:
per.henrik.lindblom@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, prof

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Per Henrik Lindblom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin