Beredningsprocess för ansökan om docentur

Steg 1

Sökande meddelar fakultetskansliet (via docentur-teknat@uu.se) att denne avser ansöka om antagning som docent. Fakultetshandläggaren initierar ett ärende, förbereder ett ansökningsformulär i Varbi och begär en dold publicering av HR som skickar tillbaka en ansökningslänk. Fakultetshandläggaren skickar ansökningslänken till sökande.

Steg 2

Sökande inkommer med ansökan.

Steg 3

Berörd sektionsrepresentant i docenturnämnden går igenom ansökan för att se om den är fullständig, att den pedagogiska meriteringen är tillräcklig och att föreslagen sakkunnig är lämplig. Om något behöver kompletteras kontaktas sökande av fakultetshandläggaren.

Steg 4

Sektionsdekan beslutar om sakkunnig.

Steg 5

Fakultetshandläggaren kontaktar utsedd sakkunnig med instruktioner och tillgängliggör ansökningshandlingarna. Sakkunnig får ca sex veckor till sitt förfogande.

Steg 6

Sakkunnigutlåtande inkommer till fakultetskansliet.

Steg 7

Docenturnämnden behandlar ärendet en första gång och gör – utifrån ansökan och sakkunnigutlåtande – en preliminär bedömning av behörigheten för docentur. Vid positiv bedömning inbjuds den sökande att avlägga pedagogiskt prov enligt nämndens anvisningar för docenturföreläsning. Om nämnden anser att något i ärendet behöver kompletteras kan ärendet bordläggas till nästa möte. Om ansökan avslås kan ny ansökan inges tidigast ett år efter beslutet. Fakultetshandläggaren meddelar beslut till sökande.

Anvisningar för docenturföreläsning.

Steg 8

Sökanden planerar datum för docenturföreläsningen tillsammans med forskarutbildningsansvarig professor och docenturnämndens sektionsrepresentant, annonserar och informerar docenturnämnden minst två veckor innan föreläsningen.

Steg 9

Sökande håller docenturföreläsning.

Steg 10

Docenturnämnden behandlar ärendet en andra gång och beslutar – utifrån ansökan, sakkunnigutlåtande och föreläsningsutlåtande – om antagning som docent. Beslutsprotokoll expedieras till sökande och institution. Diplom i original skickas till antagen docent. Kopia av sakkunnigutlåtande och föreläsningsutlåtande mejlas till antagen docent. Om docenturnämnden inte godkänner föreläsningen inbjuds den sökande att hålla en ny föreläsning.

Steg 11

Om ansökan avslås kan ny ansökan inges tidigast ett år efter beslutet. Beslut i ärende om antagning som docent kan inte överklagas.

Steg 12

Docenturnämnden sammanträder vanligen tre gånger per termin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin