Hitta din finansiär

Aspekter som impact, externt samarbete och medfinansiering bör beaktas när du planerar ditt projekt.

För att finansiera ditt projekt finns det en rad olika finasiärer att tillgå, både nationellt och internationellt.

Att utveckla din ansökan innebär många saker utöver själva forskningsidén, t.ex. budget, samarbeten och datahantering.

När du har fått finansiering för ditt projekt ska det förvaltas och rapporteras, och uppnådda resultat ska delas med andra.

När du har utvecklat din forskningsidé så kommer du att behöva extern finansiering för att förverkliga ditt projekt. För att hitta finansiärer, både nationella och internationella, offentliga och privata, kan du använda databasen Research Professional. Du är också välkommen att kontakta Forskningsstöd för råd och stöd för att hitta din finansiär.

 

Research Professional

Det finns en ett stort antal nationella och internationella finansiärer, både offentliga och privata, och det kan vara svårt att hålla reda på alla.

Som forskare vid Uppsala universitet har du tillgång till databasen Research Professional, en avancerad, övergripande databas som innehåller de flesta utlysningar från finansiärer i hela världen.

Logo Research Professional

EU-utlysningar

EU har ett stort antal utlysningar som kan vara svåra att navigera bland. Här finns information om utlysningar som är relevanta inom hälsa, teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap.


EU-flagga

Finansiärer

Hitta finansiärer genom att bläddra bland listor över finansiärer som är relevanta för ditt ämnesområde.


EU-flagga

Evenemang

Forskningsstöd arrangerar evenemang som kan bidra till att du hittar finansiering till din forskning. Till exempel är evenemanget Grants Day årligen återkommande.

Evenemang i universitetsaulan

"Verifiering för samverkan" är ett program som finansieras av Uppsala universitet i syfte att främja samverkan med det omgivande samhället och möjliggöra att forskning kommer till nytta.

Forskare vid Uppsala universitet kan ansöka om ett antal interna stipendier.

Stipendiedatabasen

Bland privatpersoner, näringsliv och organisationer finns många som har intresse och engagemang för universitetet och som genom gåvor vill stödja angelägna forskningsinitiativ. Universitetets Development Office hjälper dig inför, under och efter mottagande av en donation. Läs mer om vad du ska tänka på vid kontakt med en potentiell donator.

Planerar du att ansöka till Wallenbergstiftelserna, EU
eller amerikanska finansiärer?

Dessa finansiärer har särskilda regler som du och universitetet måste följa när du ansöker om och/eller tar emot bidrag från dem. Forskningsstöd erbjuder extra hjälp i ansökningsprocessen för dessa finansiärer.

Kontakt

Uppsala universitets Forskningsstöd kan ge tips och råd i frågor som rör forskning och bidragsansökningar.

Forskningsstöd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin