Uppsala universitets Forskningsstöd

Vid Uppsala universitet är forskningsstödet fördelat på flera olika administrativa enheter. Men forskningsstödets nav – och ofta den första kontakten för dig som forskare – är enheterna för forskningsstöd vid de tre vetenskapsområdena.

Beroende på dina specifika behov kan du behöva kontakta andra delar av forskningsstödet direkt. Här kan du hitta kontaktuppgifter till avdelningar vid Uppsala universitet som också ger stöd till forskare:

  • UU Samverkan initierar och stöder innovationsprojekt och samverkansplattformar mellan universitetets forskare och externa organisationer, för att möta samhällsutmaningar. Därför handlar mycket av deras arbete om att föra samman olika kompetenser. Som forskare kan du kontakta UU Samverkan om du behöver hjälp med att hitta relevanta externa kontakter för ett projekt, för stöd med samarbetsavtal eller för att få råd om finansieringsmöjligheter, till och med allmänna råd om att komma igång med ett samarbete.
  • UU Innovation ger forskare stöd vid kommersialisering och andra former av nyttiggörande av forskningsresultat. Som forskare kan du ta hjälp av UU Innovation för att identifiera, utvärdera och utveckla forskningsresultat så att de får bästa möjliga förutsättningar att komma till användning i samhället. Utöver rådgivning och coachning kan UU Innovation hjälpa till med finansiering. Här finns även expertstöd inom avtal, patent och annan immaterialrätt. Du behöver inte ansöka för att ta del av UU Innovations tjänster, och stödet är dessutom konfidentiellt och kostnadsfritt. Uppsala universitet tar heller inget ägande i ditt innovationsprojekt.
  • Juridiska avdelningen kan bistå med hjälp kring juridiska aspekter av bidragsavtal, immateriella rättigheter och andra frågor som rör forskningsfinansiering. Juridiska avdelningen kan också bistå i frågor om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess. Du kan kontakta juridiska avdelningen på juravd@uu.se.
  • Ekonomiadministration. Avdelningen för ekonomi och upphandling stödjer forskare och ekonomihandläggare avseende budgetar och ekonomisk rapportering av externt finansierade projekt, t.ex. från EU:s ramprogram, amerikanska federala medel och Wallenbergstiftelserna. Frågor ställer du direkt i deras ekonomisupportportal.
  • Forskningsdatastöd. Uppsala universitet strävar efter att erbjuda nödvändiga resurser och stöd för att lagra, analysera, dela, tillgängliggöra och publicera forskningsdata under hela forskningsprocessen.
  • Bibliotekstjänster/Publikationer. Här kan du hitta information om det stöd i publiceringsfrågor som biblioteket erbjuder dig som forskare. Du hittar även tips och råd om hur du når ut med din forskning och ökar din synlighet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin