Forskningsdata

Uppsala universitet strävar efter att kunna erbjuda adekvata resurser och stöd för lagring, analys, delning, tillgängliggörande och publicering av forskningsdata under hela forskningsprocessen.

Kontakt

Forskningsdatastödet bemannas av personer med kompetens inom olika områden med relevans för forskningsdatahantering.

Skicka dina frågor till: dataoffice@uu.se

Du kan även kontakta andra stödfunktioner direkt:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin