Exempel på provmaterial i årskurs 6

På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från gamla prov som inte längre omfattas av sekretess. De är tänkta att ge elever en möjlighet att bekanta sig med några olika typer av provuppgifter och utgör således inte ett helt nationellt prov.

Delprov A – Tala

Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. Inför momentet Redogörelse får eleven möjlighet att förbereda sig och får då några punkter att utgå ifrån.

I momentet Samtal utgörs underlaget till provet av ljudfiler med inlästa texter tillsammans med ett papper med diskussionsfrågor. Diskussionsfrågorna klipps i provsituationen till remsor som eleverna läser och diskuterar en i taget. Alla frågorna måste inte behandlas utan det viktiga är att ett samtal kommer igång.

Delprov B – Läsa

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B1 som prövar läsförståelse av skönlitterär text, och till delprov B2 som prövar läsförståelse av sakprosa. Underlag till uppgifterna består av dels ett utdrag ur romanen Flyga högt av Katarina von Bredow (Rabén & Sjögren förlag), dels tidningsartikeln ”Ett läger men flera kulturer” av Anna Bachmann (Helsingborgs Dagblad 15.8.2011).

Delprov C – Skriva

Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov C1 och C2 som prövar skriftlig förmåga, skönlitterär text och sakprosatext.

Kontakt

  • Frågor om sidans innehåll kan ställas till provkonstruktör:
  • Johan Carlström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin