Nationellt prov årskurs 3

Det nationella provet i årskurs 3 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av åtta delprov som prövar förmågorna tala och samtala, läsa samt skriva. Delproven genomförs på lektionstid under vårterminen.

Läs mer om provets upplägg och bedömning i åk 3

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet i åk 3

Aktuellt

Provperiod

11 mars 2024–17 maj 2024 (vecka 11–20).

Kopieringsunderlag

Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner. Alla formulären kan fyllas i digitalt. Tänk på att ladda ner och spara formulären innan du börjar skriva i dem, annars finns det risk för att din text försvinner.

Vi rekommenderar att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word för att öppna filerna. Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du, där det finns flera filformat, välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift).

Övrigt material:

Kontaktpersoner

Frågor om det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3

Kontakta provkonstruktörerna Maria.Blomgren@nordiska.uu.se, 018-471 64 53 eller Cecilia.Bergwall@nordiska.uu.se, 018-471 68 83.

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta Maria.Blomgren@nordiska.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin