Exempel på provmaterial i årskurs 3

Det nationella provet för årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala, läsa och skriva. Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Exemplen är hämtade från 2017 års prov. Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela prov visas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin