Rapporter från provgruppen

Provgruppen dokumenterar årligen provresultaten och svaren på provens lärarenkäter. Tidigare har detta gjorts i två separata dokument, Resultatrapport och Sammanställning av lärarenkäter, men från och med vårterminen 2023 görs detta i en och samma rapport. Det finns dock inga rapporter eller sammanställningar från åren 2020 eller 2021 eftersom de nationella proven då ställdes in pga coronapandemin.

På denna sida hittar du de senaste rapporterna från provgruppen samt även flera av tidigare års resultatrapporter. Lärarenkätsammanställningar från åren 2008­-2022 hittar du på sidan Sammanställningar av lärarenkäter.

Ännu äldre resultatrapporter finns att hämta genom att söka på Skolverkets webbplats.

Gammalt provmaterial.

Årskurs 3, grundskolan

Årskurs 6, grundskolan

Årskurs 9, grundskolan

Kurs 1, gymnasiet och komvux

Kurs 3, gymnasiet och komvux

Äldre resultatrapporter

Årskurs 3, grundskolan

Årskurs 6, grundskolan

Årskurs 9, grundskolan

Kurs 1, gymnasiet och komvux

Kurs 3, gymnasiet och komvux

Kursprov B, gymnasiet

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin