Provrelaterade forskningsprojekt

De vetenskapliga ledarna i provgruppen bedriver, ibland tillsammans med medarbetare, provrelaterad forskning av olika slag. Nedan beskrivs några av dessa projekt.

Swegram och Uppsala elevtextkorpus

Provgruppen har, tillsammans med språkteknologer vid Institutionen för lingvistik och filologi, skapat en digital och annoterad elevtextkorpus, Uppsala elevtextkorpus (Megyesi, Näsman & Palmér 2016), som idag omfattar mer än 4000 elevtexter från åk 3 i grundskolan till kurs 3 i gymnasiet. I detta projekt ingick också att ta fram ett analysverktyg för automatisk, kvantitativ textanalys. Verktyget Swegram annoterar och analyserar texter utifrån morfologiska och syntaktiska drag (Megyesi, Palmér & Näsman 2019). Tillhörande artikel av Megyesi, Palmér & Näsman finns att ladda ner på sidan Övriga publikationer. Aktiva i detta projekt är främst Anne Palmér, Catrin Isaksson och Kristina Sjöblom.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin