Forskningmaterial

Årligen ges nya prov för årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 samt tre gånger per år för kurs 1 respektive kurs 3. I tabellen under rubriken Registrerade elevlösningar nedan visas hur många elevlösningar som skickats in till och registrerats hos provgruppen sedan de första nationella proven i svenska gavs 1996. De registrerade elevlösningarna utgör Uppsala elevtextarkiv.

  • Våren 2021 blev de nationella proven inställda för årskurs 6 och 9 i grundskolan samt kurs 1 och 3 på gymnasiet. Istället erbjöds särskilt framtagna betygsstödjande bedömningsstöd utformade som prov. Provet i årskurs 3 i grundskolan genomfördes som vanligt. Inskickandet av elevlösningar från både bedömningsstöden och provet i årkurs 3 var frivillig.
  • Våren 2020 blev de nationella proven inställda för årskurs 3 i grundskolan samt kurs 1 och kurs 3 på gymnasiet.
  • Provet för årskurs 3 gavs första gången 2009.
  • Det nationella provet i årskurs 5 gavs sista gången våren 2010. Samma prov kunde användas i skolorna även våren 2011 men ingen insamling av elevlösningar skedde då.
  • Provet i årskurs 6 gavs första gången 2012.
  • Ämnesprovet för årskurs 9 gavs för första gången 1998.
  • I och med den nya läroplanen Lgy11 är gymnasiets kursprov B (KpB) ersatt av kursprov 1 (Kp1) och kursprov 3 (Kp3).
Hyllor med elevlösningar

Registrerade elevlösningar

 
ÅrÅrskurs 3Årskurs 5Årskurs 6Årskurs 9Kursprov BKursprov 1Kursprov 3Totalt
1996-1166--538--1704
1997-1745--295--2040
1998-1964-730549--3243
1999-597-1376784--2757
2000-527-11081204--2839
2001-102-13921271--2765
2002-455-12531114--2822
2003-642-9851079--2706
2004-504-592858--1954
2005-741-16811392--3814
2006-395-23081538--4241
2007-550-16701632--3852
2008-504-24261606--4536
2009809580-23481724--5461
2010506508-15981611--4223
2011432--1589186433-3918
2012428-38215201872155415757
2013506-160216845481541395920
2014547-15001326-168811246185
2015510-15001362-167813656415
2016561-15001500-189813666825
2017577-15001500-187413886839
2018564-15001500-186314156842
2019528-11541516-160914566263

2020

-

-

1149

1081

-

67

79

2376

2021

388

-

53

13

-

142

111

707

2022

1229

-

1500

1500

-

1604

1629

7462

2023

1500

-

1500

1500

-

1522

1500

7522

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin