Internationalisering inom utbildning

Uppsala universitet har som mål att utbildningarna ska hålla högsta internationella kvalitet. Alla studenter ska också ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter. Vi arbetar mot dessa mål bland annat genom de insatser som beskrivs på den här sidan.

Studentmobilitet

Uppsala universitet har utbytesavtal för inresande och utresande studenter med hundratals partneruniversitet.

  • Partneruniversiteten finns på alla kontinenter utom Antarktis.
  • Utbytesverksamheten stöds bland annat av EU:s ramprogram Erasmus+ och Nordiska ministerrådets program Nordplus.
  • Erasmuspraktikstipendiet gör det möjligt för studenter att få ett stipendium för att bland annat göra praktik, samla in data och volontärarbeta på företag i Europa.

Studentrekrytering

Uppsala universitet vill rekrytera studenter från hela världen och utbilda för en global arbetsmarknad. För att uppnå det målet gör universitetet bland annat följande:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin