Utbildningsplan, studieplan och kursplan

Du som läser ett utbildningsprogram ska följa ditt programs utbildnings- och studieplan. Inför varje termin ska du själv anmäla dig till dina kurser, även om de är obligatoriska och du har platsgaranti. Vill du ha mer information om en specifik kurs kan du läsa mer i kursplanen.

Utbildningsplan

Samtliga utbildningsprogram har en utbildningsplan. I den finns information om programmets innehåll, behörighetskrav och vilken examen programmet leder till.

Studieplan

En del av en utbildningsplan är studieplanen. I studieplanen hittar du bland annat vilka kurser som ingår i programmets olika årskurser.

Här framgår också:

 • När på läsåret programmet läser de olika kurserna
 • Obligatoriska kurser som markeras med asterisk *
 • Kursernas omfattning i högskolepoäng
 • Kursernas nivå - grund eller avancerad
 • Vilket/vilka huvudområden kurserna som läses tillhör.
 • Kursernas individuella kurskoder

När man börjar göra egna val inom programmet är det alltid bra att stämma av mot de examenskrav som finns.

Studieplanens kurser länkar också vidare till kursernas kursplaner.

Kursplan

Kursplanen är en översikt för en enskild kurs och innehåller bestämmelser för hur en kurs ska ges. Den fastställs av ansvarig fakultet eller institution och kan ändras från termin till termin.

I kursplanen finns:

 • Kursens mål och innehåll
 • Behörighetskrav
 • Nivå och huvudområde.
 • Undervisnings- och examinationsformer
 • Betygssättning
 • Kurslitteratur

Kurser utanför studieplanen

Entreprenörskolan

Entreprenörskolan är för dig som vill testa din egen drivkraft och kreativitet under sista året av civilingenjörsutbildningen. Här läser du kurser inom affärsutveckling och entreprenörskap samtidigt som du aktivt integrerar dina tekniska specialistkunskaper i ett skarpt affärsprojekt. Affärsprojektet växer fram under hösten för att vara den huvudsaklig uppgiften under våren i form av ett examensarbete.

Hitta mer information om Entreprenörskolan, hur du ansöker och upplägg.

Kurser vid annan fakultet

Du har möjlighet att söka de flesta av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens kurser även om de inte ingår i din studieplan, som programstudent. Utöver det kan du även söka Företagsekonomi A som programstudent.

Företagsekonomi A kan sökas i två olika former:

Distans, kurserna söks separat

 • 2FE014 Marknad och organisation, 15 hp
 • 2FE032 Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp

Campus Uppsala, gemensamt kurspaket

 • 2FE158 Introduktion till marknadsföring och organisering, 15 hp
 • 2FE155 Redovisning, 7,5 hp
 • 2FE159 Ekonomistyrning 1, 7,5 hp

Det finns ingen platsgaranti men det kan vara lättare att komma in på kurserna då du söker i en annan urvalsgrupp.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin