Ansökan och uttagning

Utbytesstudier söks för utresa nästkommande termin och endast för en termin.

Ansökan för utresa vårterminen 2025 öppnar i augusti 2024! Nedan hittar du information om ansökningsprocessens alla steg.

Storstadsskyline

Partneruniversitet

Valbara universitet till ansökan Vt 25

 • Universidad Adolfo Ibáñez
 • University of Alberta
 • Augustana College
 • BI Handelshøyskolen
 • Universitá Commerciale Luigi Bocconi di Milano
 • Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum'
 • University of Calgary
 • Cardiff University
 • Chung-Ang University
 • EM Strasbourg Business School
 • ESSCA - School of Management
 • European Business School (EBS)
 • Exeter Business School
 • Florida International School (preliminär)
 • Foreign Trade University (FTU)
 • Frankfurt School of Finance & Management
 • Galway University
 • Hanken Svenska Handelshögskolan
 • The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
 • IÉSEG - School of Management
 • KEDGE Business School
 • KU Leuven
 • Université Laval
 • Loughborough University
 • Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) 'Guido Carli'
 • Maastricht University, School of Business and Economics
 • Nagoya University of Commerce and Business (NUCB)
 • National Chengchi University (NCCU)
 • National Taiwan University (NTU)
 • National University of Singapore (NUS)
 • Norges Handelshøyskole (NHH Bergen)
 • University of Ottawa
 • The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)
 • Prague University of Economics and Business
 • Queen's University
 • Rikkyo University
 • Singapore Management University (SMU)
 • Trinity College Dublin, The University of Dublin
 • Tübingen School of Business and Economics
 • Universidad Carlos III de Madrid
 • Universidad de Deusto
 • University of Zürich
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

Utbyte söks för en termin och antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna.

Det finns två ansökningsomgångar för studenter på kandidatnivå

 • januari-februari för utbyte under en hösttermin
 • augusti-september för utbyte under en vårtermin

Innan du ansöker bör du noga gå igenom informationen om partneruniversitet för att försäkra dig om att de universitet som du söker till har de kurser som du är intresserad av att läsa.

Så här ansöker du

Ansökan sker online.

Ansökan för Vt 25 är öppen 5 augusti - 8 september (kl. 23.59)

Gå till ansökan

Inkludera nedanstående dokument i din ansökan. Var noga med att skicka in alla dokument då ofullständiga ansökningar ej handläggs.

Personligt brev (ca 1 A4) innehållandes följande:

 • presentation av dig själv på svenska eller engelska
 • akademisk motivering varför du vill studera vid det universitet du valt i första hand
 • akademisk motivering till utlandsstudiernas ämnesinriktning
 • redogörelse för hur de utländska universitetens terminstider, tentamensperioder mm. passar med studierna samt terminstiderna vid Uppsala universitet
 • övriga meriter, exempelvis språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet

Handlingsplan för oavslutade kurser. Redogör för hur du planerar att hantera oavslutade ej längre pågående kurser i ett separat dokument. Om du inte har några oavslutade kurser behöver du inte lämna in någon handlingsplan.

Att tänka på

 • Reseberättelser från tidigare studenter ger bra tips som berör allt från kursutbud, undervisning, boende, studentlivet med mera. Reseberättelser finns på sidan med partneruniversitet.
 • Finns krav gällande visum, hälsoundersökningar och annan dokumentation till din utbytesplats? Eventuella kostnader i samband med denna dokumentation står studenten själv för.
 • Om terminstiderna hos värdsuniversitetet överlappar Uppsala universitets terminstider är det viktigt att du tar kontakt med respektive lärare gällande tentor och övrig obligatorisk närvaro.

Som student antagen vid någon av våra masterprogram kan du ansöka om utbyte till din tredje termin. Ansökningsperioden är öppen under januari – februari. Utbyte söks för en termin och antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna.

Innan du ansöker bör du noga gå igenom informationen om partneruniversitet för att försäkra dig om att de universitet som du söker till har de kurser som du är intresserad av att läsa. Som masterstudent kan du välja att läsa på både kandidat- och masternivå.

Så här ansöker du

Ansökan sker online. Sista dagen att ansökan för höstterminen 2024 är 11 februari. Ansökan öppnar 3 januari 2024. Datum för ansökan till höstterminen 2025 är ej bestämt.

Se till att du väljer det formulär som heter Application for outgoing students - Department of Business Studies.

Inkludera nedanstående dokument i din ansökan. Var noga med att skicka in alla dokument då ofullständiga ansökningar ej handläggs.

Personligt brev (ca 1 A4) som innehåller följande:

 • presentation av dig själv på svenska eller engelska
 • akademisk motivering varför du vill studera vid det universitet du valt i första hand
 • akademisk motivering till utlandsstudiernas ämnesinriktning
 • redogörelse för hur de utländska universitetens terminstider, tentamensperioder med mera, passar in i studierna vid Uppsala universitet och de terminstider som vi har
 • övriga meriter, exempelvis språkkunskaper, icke akademiska meriter samt förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet

Handlingsplan för oavslutade kurser under masterprogrammet. Redogör för hur du planerar att hantera oavslutade, ej längre pågående kurser i ett separat dokument. Om du inte har några oavslutade kurser sedan tidigare behöver du inte lämna in någon handlingsplan.

Att tänka på

 • Reseberättelser från tidigare studenter ger bra tips som berör allt från kursutbud, undervisning, boende, studentlivet med mera. Reseberättelser finns på sidan med partneruniversitet.
 • Finns krav gällande visum, hälsoundersökningar och annan dokumentation till din utbytesplats? Eventuella kostnader i samband med denna dokumentation står studenten själv för.
 • Om terminstiderna hos värdsuniversitetet överlappar Uppsala universitets terminstider är det viktigt att du tar kontakt med respektive lärare gällande tentor och övrig obligatorisk närvaro.

Läs mer om urvalsprocessen

Resultat av uttagning

Resultat över fördelning av utbytesplatser mejlas till ansökande studenter i enlighet med datum på platslistan. Erbjuds du en utbytesplats måste du tacka ja till den inom angiven tid annars förlorar du din plats.

Restuttagning

Om restplatser finns kan de studenter som sökt utbyte i tid men inte blivit erbjuden en plats, samt de som tackat nej till sin tilldelade plats, ansöka om en restplats genom att lämna en ny prioriteringslista.

Om du har avsagt dig en erbjuden plats och väljer att söka en restplats deltar du i en helt ny sökomgång och väljer därmed bort den plats som du tidigare tilldelats. Platser för restuttagning anslås i enlighet med datum publicerade på platslistan.

Efter du blivit erbjuden och tackat ja till din utbytesplats är det dags för nominering och kontakt med det universitet du ska åka till. Du kommer även få en inbjudan till en kurssida i Studium med ytterligare information om ditt utbyte.

Nominering

När du tackat ja till erbjuden plats nominerar vi på International Mobility Office dig till partneruniversitetet. Du får en bekräftelse via mejl att nomineringen har genomförts. Nomineringar med tidiga ansökningsdeadlines prioriteras.

Det kan dröja några veckor eller längre innan du hör något från oss och ditt värduniversitet, allt beror på vilka deadlines partneruniversiteten har. Efter nomineringen sköter du själv huvudsakligen de fortsatta kontakterna med partneruniversitetet. Ansvaret ligger på dig att skicka in alla ansökningshandlingar i tid innan sista ansökningsdatum.

Ansökan till partneruniversitet

Efter att du blivit nominerad kontaktar partneruniversitetet dig med information och instruktioner om hur du gör din ansökan till partneruniversitetet. Dokument som kan behöva bifogas i ansökan är:

 • Transcript of Records (intyg över studieresultat). Skicka även med ett registreringsintyg från nuvarande termin, då detta kan ha betydelse för att styrka din behörighet till kurser under utbytet.
 • Intyg om finansiering – kan du ladda ner från CSN eller få från din bank.
 • Språkintyg engelska – notera att vi förhandlat bort kravet om språkintyg vid många av våra partneruniversitet. Om detta ändå krävs kan ett intyg beställas via outgoing@fek.uu.se. Detta godtas istället för TOEFL/IELTS-intyg.

Vissa universitet och länder kan även ställa krav på ex. läkarintyg, vaccin m.m. så se till att ha god framförhållning och hålla dig uppdaterad.

Learning Agreement för Erasmus (OLA)

Alla studenter som får ett Erasmusstipendium måste upprätta ett Online Learning Agreement (OLA). Ditt OLA ska innehålla information om de kurser du planerar att läsa på ditt värduniversitet och ska undertecknas digitalt av dig, oss på International Mobility Office och ditt värduniversitet.

Så snart dina kurser har bekräftats vid ditt värduniversitet kan du fylla i ditt OLA. Observera att du måste upprätta ditt OLA innan din utbytestermin startar, eller i samband med terminsstart. Ditt OLA måste ha inkommit senast två veckor efter att terminen för dina utbytesstudier påbörjats. Mer information skickas till berörda studenter via mejl innan ditt utbyte börjar och finns också att läsa på Uppsala universitets centrala Erasmussida.

Betyg på dina utlandsstudier

Universitetet du studerat vid utfärdar ett intyg över dina studieresultat, Transcript of records. Många universitet väljer att skicka intyget direkt till oss på institutionen och vi kontaktar dig när ditt intyg har kommit. Om det dröjer, kontakta värduniversitetet för att ta reda på om de skickar studieresultatet direkt till dig. Försäkra dig i så fall om att de har din hemadress. Meddela oss om ditt Transcript of records skickas direkt till dig.

CSN-bidrag efter utbytet

Om du har fått studiemedel från CSN under dina utlandsstudier är det viktigt att du skickar in intyg över dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag. För mer information, se CSN's hemsida.

Tillgodoräkning av dina utlandsstudier

Du ansöker om att få dina kurser från utbytesterminen tillgodoräknade hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Om du vill tillgodoräkna en kurs du inte fått förhandsbesked på, måste du bifoga kursbeskrivningar med din ansökan.

Tänk på att tillgodoräknandet måste vara klart till sista ansökningsdag om du vill använda poängen från ditt utbyte i ditt meritvärde för kommande antagningar, till exempel ansökan till masterutbildning.

Dela med dig av dina erfarenheter

Du som varit på utbyte är den som har bäst kunskap om ditt värduniversitet. Vi är därför tacksamma om du vill komma och berätta om dina erfarenheter på informationsmötet som anordnas inför en ansökningsperiod. Du behöver inte förbereda någon presentation eller ta med något material, utan du berättar kort om din utbytestermin. Funderingar kring exempelvis boende, kurser, kursvalsprocess och språk är vanliga hos blivande utbytesstudenter.

Vi mejlar ut en förfrågan om du kan delta i ett informationsmöte efter ditt utbyte.

Reseberättelse

Alla studenter som åker på utbyte genom Företagsekonomiska institutionen ska skriva en reseberättelse om sin utbytestermin. De är till stor hjälp för framtida utbytesstudenter. Reseberättelserna publiceras i vår utbytesdatabas och om du inte vill att din text ska publiceras meddelar du oss detta.

Tips på hur du skriver en reseberättelse

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin