Förberedelser till det teoretiska kunskapsprovet

Provets olika ämnesgrupper

Ämnesgrupperna som ligger till grund för apotekar- och receptarieexamen är farmaceutisk biovetenskap, kemi och farmaci.

Ämnesgrupperna ingår i provet i olika andelar och kombinationen av dessa ämnesgrupper ihop är unikt för en farmaceututbildning.

Hur kan jag förbereda mig?

  • Studera kurslitteraturen: Du kan förbereda dig inför det teoretiska kunskapsprovet genom att studera den kurslitteratur som ingår i apotekar- och receptarieprogrammet. Litteraturen behöver inte studeras i sin helhet, men utifrån kursmålen framkommer vad som prövas i kunskapsprovet. Observera att kurslitteraturen som ingår i programmen endast är förslag på litteratur som kan läsas som förberedelse. Naturligtvis kan du läsa annan litteratur som täcker kursmålen.
  • Gör tidigare kunskapsprov: Det finns tidigare kunskapsprov som arrangerats av Uppsala universitet som du kan gå igenom.
  • Läs vetenskapliga artiklar: Träna dig på att läsa en vetenskaplig artikel. Se guiden: Att läsa en vetenskaplig artikel Pdf, 480 kB.

Film om hur det går till under provdagen

Teoretiska delprovets uppbyggnad

Del A, biovetenskap, kemi och farmaci: Definitioner, påståenden och faktakunskap. 1 poäng för varje rätt svar.

Del B, biovetenskap, kemi och farmaci: Färdighet och förmåga att tillämpa fakta och förståelse. 1,5 poäng för varje rätt svar.

Del C: Förmåga att tillämpa vetenskaplig litteratur och förståelse av faktatext. Vetenskaplig artikel som väljs kräver farmaceutisk kunskap för förståelsen. 1 poäng för varje rätt svar.

Ämnesgruppernas delar för apotekare

  • Biovetenskap: farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi, toxikologi, fysiologi, biokemi, mikrobiologi, immunologi
  • Kemi: allmän kemi, organisk kemi, läkemedelskemi, analytisk kemi, farmakognosi
  • Farmaci: galenisk farmaci, biofysikalisk kemi, farmaceutisk fysikalisk kemi, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, kvalitetssäkring och regulatoriska krav

För kunskapsprovet för apotekarlegitimation är fördelningen: biovetenskap 50 %, kemi 25 % och farmaci 25 %.

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistorna i respektive kursplan som finns i studieplanerna för apotekarprogrammet, termin 1–7.

Studieplan för Apotekarprogrammet

Exempel på gamla kunskapsprov för apotekare

Ämnesgruppernas delar för receptarier

  • Biovetenskap: farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi, toxikologi, fysiologi, biokemi, molekylärbiologi, infektionsbiologi
  • Kemi: allmän kemi, organisk kemi, läkemedelskemi, analytisk kemi, farmakognosi
  • Farmaci: galenisk farmaci, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi

För kunskapsprovet för receptarielegitimation är fördelningen biovetenskap 60 %, kemi 20 % och farmaci 20 %.

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistorna i respektive kursplan som finns i studieplanerna för receptarieprogrammet, termin 1–4.

Studieplan för Receptarieprogrammet

Exempel på gamla kunskapsprov för receptarier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin