Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning

Om du ska ansöka om en svensk apotekar- eller receptarielegitimation behöver du först visa att du har kunskap och kompetens för att kunna verka som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige. En väg att visa att du har detta är att göra ett kunskapsprov.

Uppsala universitet har uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning. Provet är kostnadsfritt och anordnas flera gånger per år.

Personer med en utländsk apotekar- eller receptarieexamen som har fått beslut från Socialstyrelsen att de är behöriga kan anmäla sig till kunskapsprovet.

Hur är kunskapsprovet upplagt?

Kunskapsprovet består av två prov – ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov som görs under en dag vardera. Kunskapsproven ges i Uppsala.

Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Proven genomförs på svenska. En del i det teoretiska provet innehåller en vetenskaplig artikel på engelska, men med tillhörande frågor på svenska.

Du har totalt fem försök på dig att klara det teoretiska provet och tre försök på sig att klara det praktiska provet. Från det första provtillfället har du totalt fem år på dig att klara av hela kunskapsprovet.

Vägen till svensk legitimation

Först måste du få din utbildning granskad av Socialstyrelsen och beslut på att du är behörig att göra kunskapsprovet. Sen kan du anmäla dig till provet.

Du anmäler dig till det teoretiska provet via en webblankett. Om anmälan till det teoretiska provet.

Information om hur du anmäler dig till det praktiska kunskapsprovet skickas ut till de provdeltagare som är godkända på det teoretiska provet.

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som apotekare eller receptarie i Sverige. Frågorna är flervalsfrågor och är fördelade på de olika ämnesområdena kemi, farmaci och farmaceutisk biovetenskap. Provet avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen i Sverige.

Det teoretiska provet genomförs i Uppsala i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. God datorvana rekommenderas för att kunna hantera provet på bästa sätt.

Förbered dig, teoretiskt prov

Det praktiska delprovet mäter färdigheter och förmågan att agera i sin yrkesroll som apotekare eller receptarie. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Provet görs under en dag, ungefär tre månader efter det teoretiska provet.

Det praktiska delprovet genomförs bland annat i form av verklighetsbaserade situationer. Detaljerad information om innehållet går ut till de deltagare som får godkänt på det teoretiska provet.

Förbered dig, praktiskt prov

Efter godkända prov rapporterar Uppsala universitet slutresultatet till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ger dig information om den praktiska tjänstgöringen och om kursen i författningskunskap som du ska genomgå.

Efter godkända prov och genomgången praktisk tjänstgöring kan du ansöka om svensk legitimation hos Socialstyrelsen.

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kunskapsprovet kan du kontakta oss via e-post:

kunskapsprov-farmaci@uu.se

Mer information om svensk apotekar- och receptarieutbildning samt legitimation

Socialstyrelsens information om uppehållstillstånd, medborgarskap och om vad som krävs för svensk legitimation.

Utbildningsplan – lärandemål för apotekare

Utbildningsplan – lärandemål för receptarier

Inläsningsstöd via SENNA-projektet inför kunskapsprovet

Via projekt SENNA kan du inför dina kunskapsprov delta vid olika föreläsningar som stöd för din inlärning inför kunskapsproven. För information om föreläsningar och anmälan, se projekt SENNA:s webbplats. Observera att inläsningsstödet inte anordnas via Uppsala universitet, utan via SENNA-projektet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin