Förberedelser till det praktiska kunskapsprovet

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först har fått godkänt resultat på den teoretiska delen. Under det praktiska provet prövas du på den kunskap som inte kan testas i det teoretiska provet. För den praktiska delen ges du maximalt tre försök.

Provets upplägg

Provet omfattar sju stationer med olika typer av situationer en apotekare eller receptarie möter i sin yrkesroll inom apoteksverksamhet eller övrig hälso- och sjukvård. Det är verklighetsnära situationer där du förväntas agera professionellt utifrån de instruktioner som ges.Vid varje station har du en specifik roll och en specifik uppgift. Det innefattar till exempel

  • informationssökning och tolkning av FASS och Janusmed interaktioner
  • rådgivning till patient/apotekskund
  • tolkningar av farmaceutiska frågeställningar
  • interprofessionell kommunikation
  • argumentation, motivering och förklaring om hur situationen hanteras
  • laborativ färdighet.

Exempelfall

Du kan förbereda dig genom att titta på exempel på två fall från respektive station som examineras under det praktiska provet.

Film: det praktiska kunskapsprovet – så går det till

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin