Människans evolution - översiktskurs

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG046

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en grundläggande kunskap om människans evolution och förhistoria. Vi kommer att studera de senaste rönen från den genetiska forskningen om människans evolution, hur genomet fungerar hos människor, hur genomisk variation undersöks och analyseras. Vi kommer också att fokusera på människans närmsta släktingar, såsom neandertalare och arkaiska grupper från Homo-släktet dels från ett fossil och arkeologiskt perspektiv, dels från ett genetisk perspektiv. Vi kommer att diskutera frågor om när och var den moderna människan uppstod? Vilka gener har förändrats under människans evolution?

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker genom Zoom-möten/-föreläsningar, e-post och i lärplattformen Studium. Obligatoriska Zoom-möten kommer preliminärt att hållas 17.30–20.00 på torsdagskvällar med några undantag (obligatoriska möten: måndagen den 28 augusti, torsdagen den 31 augusti, torsdagen den 14 september, torsdagen den 28 september, torsdagen den 12 oktober, torsdagen den 26 oktober, torsdagen den 9 november, torsdagen den 23 november, torsdagen den 7 december 2023 samt tisdagen den 9 januari, onsdagen den 10 januari och torsdagen den 11 januari 2024).

Föreläsningar ges på engelska men i diskussionerna kan du välja att delta på svenska eller på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin