Människans evolution - översiktskurs

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG046

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en grundläggande kunskap om människans evolution och förhistoria. Vi kommer att studera de senaste rönen från den genetiska forskningen om människans evolution, hur genomet fungerar hos människor, hur genomisk variation undersöks och analyseras. Vi kommer också att fokusera på människans närmsta släktingar, såsom neandertalare och arkaiska grupper från Homo-släktet dels från ett fossil och arkeologiskt perspektiv, dels från ett genetisk perspektiv. Vi kommer att diskutera frågor om när och var den moderna människan uppstod? Vilka gener har förändrats under människans evolution?

Föreläsningar ges på engelska men i diskussionerna kan du välja att delta på svenska eller på engelska.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker genom Zoom-möten/-föreläsningar, e-post och i lärplattformen Studium. Obligatoriska Zoom-möten kommer preliminärt att hållas 17.30-20.00 på torsdagskvällar med två undantag (obligatoriska möten på torsdagar: 5 september, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december, 12 december 2024 samt 16 januari 2025. Dessutom hålls obligatoriska möten tisdag 14 januari och onsdag 15 januari 2025).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin