Mikrobiell genetik

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG201

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen har tre syften:

  1. att ge dig en teoretisk förståelse av mikrobiell genetik
  2. att lära dig hur man gör genetisk forskning i praktiken
  3. att uppmuntra dig till logiskt tänkande vid analys och lösning av vetenskapliga problem inom genetiken.

Fokus kommer att vara på de två mest studerade bakterierna, Escherichia coli och Salmonella enterica, men exempel från andra bakterier och mikroorganismer kommer också att behandlas.

Kursen omfattar den centrala dogmen (DNA-replikation, RNA-transkription, proteinsyntes), mekanismer för att kontrollera och reglera genuttryck, mekanismer för bevarande, mutation och utbyte av genetisk information mellan organismer, inklusive plasmid- och bakteriofaggenetik. Laboratoriearbetet introducerar dig till konstruktion av bakteriestammar, urval och screening av mutanter samt DNA-sekvensanalys i datorövningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin