Floristik, kärlväxter

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG220

Sommar 2023 Sommar 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

En utpräglad fältkurs som är viktig för dig som vill arbeta med naturvård eller inventering, men också för dig som ska bli lärare. Kursen ger en fördjupad kunskap om nordiska kärlväxter, med utgångspunkt i floran i södra och mellersta Sverige. Dessutom behandlas naturvårdsaspekter och inventeringsmetodik. Under kursen utför deltagarna en inventering av kärlväxterna inom ett område i Sverige. Exkursion till fjällen ingår.

Ett villkor för deltagande i exkursionen är att du själv betalar 1000 kr som en del av kostnaden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin