Populations- och samhällsekologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG309

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Ett centralt tema för kursen är ekologisk teori som ett verktyg för förståelse av populationsdynamik och samhällsekologiska processer. Det är viktigt att förstå hur teorier används i ekologi, och hur modeller byggs, analyseras och testas. Modellerna är generellt matematiska, men under kursen ligger fokus på datasimulering snarare än analytiska lösningar för att få en intuitiv känsla för modellers egenskaper och förutsägelser. Fokus ligger på att analysera ekologiska data för att lösa problem inom ekologisk forskning samt tillämpningar inom naturvård. Deltagarna utför datorexperiment och huvuddelen av kursen består av mindre projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin