Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG510

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om utvecklingsbiologiska processer under vävnads- och organbildning, inklusive nervsystemets utveckling. Tyngdpunkten ligger på ontogeni hos människa, mus och zebrafisk, samt ryggradslösa djur. Kursen behandlar de molekylära mekanismer som ligger till grund för organismers utveckling, exempelvis vid reglering av genuttryck, cellsignalering, celldifferentiering, cellmigration och mönsterläggning.

Vidare kommer enskilda genvarianters påverkan på utvecklingsbiologiska processer av relevans för mänskliga sjukdomar att behandlas. I de laborativa momenten kommer du att utföra genförändring med så kallad CRISPR/Cas9-teknologi samt avancerad mikroskopi och avbildning av embryonal vävnad i zebrafisk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin