Cell- och mikrobiologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG602

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om cellernas struktur och funktion, samt mikroorganismernas mångfald, uppbyggnad och funktion. Dessutom ges träning i mikrobiologisk teknik.

Ur kursens innehåll kan nämnas: Prokaryota och eukaryota cellers struktur och funktion. Makromolekyler. Cellmetabolism och energiproduktion. Celldelning. Presentation av viktigare grupper av bakterier, arkéer och virus, deras systematik, fylogeni, byggnad och levnadssätt. Mikroorganismernas ekologiska roll i naturen diskuteras, liksom mikroorganismernas roll i samhället.

Distanskursens upplägg: Kursen ges huvudsakligen som nätbaserad utbildning på distans, men innehåller även en obligatorisk träff i Uppsala med laborationer och träning i mikrobiologisk teknik (preliminärt 23-24 november 2024). Kommunikationen mellan lärare och student sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Anmärkning: Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin