Elektriska energisystem

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1EL005

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Elkraftsystemet är en integrerad del av vårt moderna samhälle. En historisk bakgrund till elkraftssystemet ges, samt en introduktion till elkraft och jämförelse med andra alternativ. Stabil drift av elnätet kräver en effektiv effekthantering men med ökad andel variabla förnybara källor ställs nya krav. Elkraftsystemet inkluderar generering, transmission och användning (konsumtion). Inom elanvändningen ingår även elfordon som nu står inför en omdanande utveckling. Projektbaserat lärande.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg (som Zoom). Förinspelade föreläsningar kommer att finnas tillgängliga nedbrutna i flera kortare avsnitt om cirka 15 minuter. Diagnostiska prov med e-verktyg i realtid kommer att användas under seminarier för att öka återkoppling och fokusera diskussioner på de delar som upplevs svåra. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin