Konstruktion av elfordon

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1EL103

Våren 2024 Våren 2024, Olika orter i Sverige, 67 %, Distans, Svenska

Om kursen

Uppbyggnad av en mindre elektrisk drivlina avsedd för cykel, skateboard eller moped/scooter eller dylikt. Verifiering av den tekniska lösningen. Rapportskrivning. Informationssökning.

Distanskursens upplägg: Studenterna medverkar i grupper som placeras på olika ställen i Sverige. Specifika platser planeras i Mälardalen (Eskilstuna, Södertälje, Västerås, Uppsala), västkusten (Göteborg, Trollhättan) och norra Sverige (Umeå, Luleå) samt möjligen i söder (Lund). Den exakta placeringen av projektgrupperna kommer att bestämmas av antalet studenter vid kursstart. Det måste vara tillräckligt många studenter som önskar vara på samma plats för att en projektgrupp ska placeras där. Sökande informeras av institutionen angående detta under urvalsprocessen. Minst en grupp kommer att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin