Global geofysik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Genom en serie föreläsningar, övningar, hemuppgifter och seminarier lär och diskuterar kursen teorier om jordens uppkomst, jordens storskaliga fysiska struktur och geodynamiska processer från yta till kärna, samt teorier och tillämpningar av relevanta geofysiska metoder.

Kursen innehåller: Jordens bildning och utveckling. Platttektonik. Jordens magnetfält och paleomagnetism. Dateringsmetoder och radioaktiva isotoper. Jordens sammansättning från kärna till litosfär. Jordens form och tyngdfältet, geoiden, isostasi. Seismologi och jordens struktur. Seismicitet, källmekanismer, spänningsfält. Värmeflöde i kontinenter och oceaner. Konvektion i jordens mantel och kärna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin