Tillämpad geofysik och petrofysik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE073

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs är en introduktionskurs i tillämpade geofysiska metoder och petrofysik för dig med goda kunskaper inom geovetenskap som även läst matematik och fysik. Under kursen kommer du att lära dig de grundläggande fysiska principerna som används inom geofysik och petrofysik. Du kommer självständigt att få tillämpa dem på ett geologiskt problem som har koppling till naturresurser och miljö. Föreläsningar och fältarbete delas delvis med kursen Tillämpad och miljöinriktad geofysik.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin