Planering för vindkraft

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV149

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar teoribildning och tillämpning vid fysisk planering för vindbruk och vindkraftsprojekt. Lokala, regionala och nationella regler och tillstånd studeras. Vikten av god kommunikation och acceptans bland alla aktörer övas i rollspel. Finansiella stödsystem och miljöhänsyn bedöms beträffande deras potentiella effekt på planering och tidsschema för genomförandet av projektet. Rollspel av ett samrådsmöte vid planering av en vindkraftspark utförs likasom värdering av samhällsrelevans och etiska aspekter vid vindkraftsprojektering.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin