Klimatledarskap - strategier för omställning

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV212

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen riktar sig till alla som behöver en grundläggande och allmänbildande kunskap runt klimatfrågans många delar. Grunderna kring klimatförändringar, orsaker, möjliga följder och tänkbara konsekvenser för samhället. Överblick av olika åtgärder och potentiella tekniker för att minska utsläpp. Grunderna om klimatpolitik i Sverige, EU och internationellt. Introduktion till miljörätt och miljöekonomi och klimatledarskap.

Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin