Yrkesanknuten praktik i vindkraftsprojektering

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV217

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen gör det möjligt för dig att tillämpa de kunskaper du har fått under programmet inom alla delar av ett vindkraftsprojekt. Detta kan inkludera aktiviteter från de första stegen i prospektering på plats och hela vägen till avveckling och återställande. Du kommer att ges möjlighet att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i verkliga fall i arbetssammanhang.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin