Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB363

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Statistisk termodynamik är länken mellan molekylära modeller och egenskaperna hos olika typer av material. Tyngdpunkten i kursen är på modeller och teorier för vätskor, vätskeblandningar och elektrolyter. För att testa både teorier och modeller behandlas även de viktigaste metoderna inom molekylsimuleringar: molekyldynamik och Monte Carlo-metoder. Kursen behandlar även vilken metod som bör användas för ett givet problem och innehåller även en diskussion om moderna simuleringsverktyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin