Analytiska funktioner

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA531

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs lär du dig de grundläggande egenskaperna hos holomorfa och meromorfa funktioner och harmoniska funktioner. I kursen ingår bland annat följande begrepp: normal familj, analytisk fortsättning och monodromi, komplex mångfald, Riemannyta. Dessutom kommer du att lära dig Riemanns avbildningssats och Picards lilla sats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin