Medicinsk informatik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MD026

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

I modern hälsovård används informationsteknologi för att tillfredsställa en mängd olika behov. Några vitt skilda exempel är elektroniska patientjournaler för dokumentation av hälsa och vårdinsatser, stödsystem för tolkning av röntgenbilder och robotkirurgi.

I den här kursen ges dels en bred överblick över tillämpningsområden för IT inom hälsovården och dels möjlighet till fördjupning inom något särskilt tillämpningsområde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin