Klimat i förändring

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1ME060

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om hur jordens klimat har varierat historiskt och vilka naturliga faktorer som orsakar variationen. Vi går även igenom metoder som används för att förutsäga det framtida klimatet, med fokus på nuvarande klimatmodellers styrkor och svagheter. Människans pågående påverkan på klimatet diskuteras i detalj samt vilka möjliga effekter denna påverkan kan orsaka.

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad distanskurs. Undervisning i virtuellt klassrum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin