Ledarskap och konflikthantering

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TG317

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen omfattar olika aspekter på konfliktbegreppet kopplat till individen och gruppen i ett ledarskapssammanhang. Under kursen studeras hur det egna ansvaret utifrån konflikthanteringsstil och försvarsmönster kan påverka en konflikts utveckling. Kursen belyser även ledarskapets betydelse i en konflikt och dess hantering. Utifrån ett ledarskapssammanhang studeras de processer som uppkommer i samband mellan individ, grupp och ledarskap utifrån ett relationsperspektiv.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och internetuppkoppling krävs för att följa kursen. Obligatoriska nätbaserade seminarier som ges på schemalagda tider förekommer. För varje seminarium erbjuds flera alternativa tider och studenter väljer lämplig tid i samråd med kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin