Kärnvapen och nedrustning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2FK064

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen syftar till att engagera studenter i nyckelfrågor kring kärnvapen och nedrustning. Exempel på frågor som berörs i kursen är: Vilka är kärnfysikens grundläggande principer och vad kan hjälpa oss att förstå vad kärnvapen är och hur de kan upptäckas? Hur har nuvarande icke-spridnings- och nedrustningsavtal utvecklats historiskt? Hur förhandlas sådana avtal fram och vad innebär en framgångsrik övervakning av avtal? Kursen har en tvärvetenskapligt ansats och innehåller interaktiva seminarier och simuleringsspel.

Undervisningsspråket är engelska. Inlämningsuppgifter kan skrivas antingen på engelska eller svenska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin