Arkitektur och designmönster

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS226

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

All systemutveckling sker i en befintlig informationsinfrastruktur. En central designfråga är därmed hur olika system skall interagera med varandra. I kursen studerar du två nivåer av systemdesign: 1) Arkitekturnivån, som behandlar design av interaktion mellan system. 2) Systemnivån, som behandlar goda egenskaper i ett systems inre design. Du studerar även designprinciper som kan tillämpas på såväl arkitektur- som systemnivå. Java används som programmeringsspråk.

Uppläggning för distanskurs: Distanskursen är helt webbaserad utan fysiska träffar och därför är tillgång till dator med internetuppkoppling nödvändig. All programvara i kursen är gratis.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin