IT-säkerhet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS229

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Informations- och IT-säkerhet är en central del i modern systemutveckling. Många hot kan skada företag och privatpersoner idag. Kursen behandlar hur säkerhetsfrågor kan hanteras i verksamhets- och systemutveckling. Kursen omfattar mänskliga faktorer i säkerhetsarbete, hotmodellering, kryptering och säkerhetsaspekter i programvarukonstruktion. Praktiska inslag är kodanalys, penetrationstester samt laborativa inslag i ASP.NET och C#.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin