Ekonomisk globalisering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU063

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Att världens ekonomier flätas samman alltmer är något som de flesta känner till. Men hur går denna sammanflätning egentligen till? Vilka är aktörerna och hur ser de på möjligheter och hinder i en globaliserad ekonomi? Och vad innebär globaliseringen för den lokala arbetsmarknaden och konkurrenskraften? Den här kursen närmar sig dessa frågor ut ett geografiskt perspektiv. Det innebär att vi lägger fokus på:

  • platsspecifika förutsättningar för produktion och konsumtion
  • lokaliseringsfaktorer i en globaliserad ekonomi
  • hur stater, transnationella företag och arbetskraften "navigerar" i en global ekonomi
  • hur globaliseringen påverkar naturresursutnyttjande, genusförhållanden och hållbar utveckling.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning utan fysiska träffar. Du behöver en dator med stabil internetuppkoppling. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i webbaserade diskussioner. Inlämningsuppgifterna laddas upp i den webbaserade lärplattformen, där du som student får återkoppling från läraren. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs och att det är viktigt att du lämnar in uppgifterna inom avsatt tid.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin