Stadsliv och hållbar utveckling

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU069

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Idag handlar hållbar utveckling i hög grad om städer och den urbana miljön. Det är inte så konstigt, eftersom mer än hälften av världens befolkning - över 4 miljarder människor - uppskattas bo i städer. Men vad innebär hållbar utveckling i förhållande till städer och stadsliv?

På den här kursen lär du dig:

  • om urbanisering och stadsutveckling i modern tid, i Sverige och internationellt
  • om strategier för hållbar stadsutveckling med fokus på miljö, social välfärd och ekonomi
  • om utmaningar kopplade till mobilitet, trygghet, tillgänglighet och deltagande i staden
  • att kritiskt reflektera över vad en hållbar stad innebär - för olika människor, för olika delar av staden och för staden som en integrerad helhet

Kursen går på halvfart och distans och passar både dig som redan läser på universitetet och dig som vill vidareutbilda dig vid sidan av annan sysselsättning.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning utan fysiska träffar. För att gå kursen behöver du en dator med stabil internetuppkoppling. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i webbaserade diskussioner. Inlämningsuppgifterna laddas upp i den webbaserade lärplattformen, där du som student får återkoppling från läraren. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs och att det är viktigt att du lämnar in uppgifterna inom avsatt tid.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin