Finansiell teori

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2NE831

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin