Sociologisk teori

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2SC181

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen utvecklar din förståelse av sociologisk teori. Kursen berör såväl klassisk som nutida sociologisk teoribildning och speglar i möjligaste mån den aktuella forskning som bedrivs vid institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin