Läkemedel och äldre

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB204

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om de speciella förutsättningar och problem som rör äldres läkemedelsanvändning. Du tränas även i färdigheten att kommunicera med patienter och andra professioner inom hälso- och sjukvården. Kursen omfattar ett antal sjukdomstillstånd av vikt för äldre, till exempel konfusion och demens. I kursen ingår även praktik (verksamhetsförlagd utbildning) på vårdboende.

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför VFU ska alla studerande ha fyllt i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklaration och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att du kan uppvisa ett godkänt hälsointyg. Under VFU gäller verksamhetens hygienföreskrifter angående kortärmat, inga smycken eller lösnaglar, etcetera. Under VFU kan oregelbundna arbetstider förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin