Klinikorienterad farmaci

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB220

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp arbetsmetoder för kliniskt farmaceutiskt arbete. Du arbetar med och diskuterar komplexa patientfall, med fokus på läkemedelsrelaterade problem. Praktik genomförs inom slutenvården och innefattar ronder, auskultation med vårdpersonal, patientsamtal samt dokumentation av patientfall.

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför VFU ska alla studerande ha fyllt i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklaration och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att du kan uppvisa ett godkänt hälsointyg. Under VFU gäller verksamhetens hygienföreskrifter angående kortärmat, inga smycken eller lösnaglar, etcetera. Under VFU kan oregelbundna arbetstider förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin