Klinikorienterad farmaci

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB220

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen tar upp arbetsmetoder för patientnära kliniskt farmaceutiskt arbete i slutenvård eller primärvård. Du arbetar med och diskuterar komplexa patientfall, med fokus på läkemedelsrelaterade problem. Praktik genomförs inom slutenvården och innefattar auskultation med vårdpersonal och ronder, patientsamtal samt läkemedelsgenomgångar.

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att du kan uppvisa ett godkänt hälsointyg. Under VFU gäller verksamhetens hygienföreskrifter angående bland annat piercingar, smycken, inga lösnaglar, krav på kortärmat, etcetera. Under VFU kan andra oregelbundna arbetstider än måndag-fredag kl 8-17 förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin