Global farmaci

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FN203

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar globala variationer i traditionell medicin som relateras till västerländsk medicin. Inledningsvis studeras de traditionella medicinska systemen som idag praktiseras globalt, exempelvis Ayurveda och kinesisk medicin. Den senare delen av kursen genomförs i ett land där denna samverkan med västerländsk medicin kan studeras, till exempel Sri Lanka, Taiwan eller Egypten. Alternativt stannar du kvar i Sverige och skriver under handledning ett mer omfattande litteraturarbete.

Delar av kursmaterial och undervisning kan vara på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin