Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PT006

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till fysioterapeuter och läkare och avser att ge fördjupade kunskaper om prevention och rehabilitering vid motions- och idrottsrelaterade skador hos barn och vuxna, idrottsnutrition samt återhämtning.

Distanskursens upplägg: Kursen är till stora delar digital. Datum för kursträffen läggs ut på kurssidan i lärplattformen Studium. Tillgång till internet är nödvändigt för att kunna genomföra kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin