Magisterkurs i fysioterapi, teori

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PT081

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är ett led i utbildningen till en magisterexamen i fysioterapi. Kursen avser att ge kunskap i vetenskapsteori, forskningsmetodik och databearbetning. Ämnesfördjupning i fysioterapi innefattar fysioterapins utveckling och vetenskapliga bas samt kunskaper och färdigheter i systematisk litteraturgranskning som förbereder för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Distanskursens upplägg: Kursen består av sammanlagt tio undervisningstillfällen, varav två är fysiskt på plats i Uppsala och innehåller obligatoriska moment. Resterande undervisningstillfällen är digitala. Kursen innehåller dessutom ytterligare obligatoriska moment så som examination, inlämningsuppgift med mera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin