Examensarbete i fysioterapi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PT082

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är ett led i utbildningen till en magisterexamen i fysioterapi. Kursen ger möjlighet till tillämpning av forskningsmetodologiska kunskaper genom genomförandet av ett examensarbete om 15 hp.

Distanskursens upplägg

Kursen ges online. Kursen består av tre obligatoriska tillfällen (dagar) under de första åtta veckorna av kursen, datum meddelas via Studium/schema. Kommunikation mellan student och lärare sker via Zoom, e-post och Studium. För att kunna delta i kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera. Examinationen består av närvaro vid obligatoriska seminarier, försvar av projektplan och examensarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin