Bedömning och betygssättning, ämneslärare

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE234

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska Ges endast inom program

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till dig som är blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 och/eller i gymnasieskolan. Kursen behandlar betygssystemets framväxt och betydelsen av kunskapsmätningar hos elever. Kursen ger kunskaper i olika former av bedömning och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning i förhållande till frågor om likvärdighet, kvalitet och rättvisa. Efter kursen ska du kunna använda olika metoder för bedömning och betygssättning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Med relevant undervisningsämne som kan ge behörighet till kursen avses: biologi, engelska, filosofi, franska, fysik, företagsekonomi, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott- och hälsa, juridik, kemi, matematik, naturkunskap, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik eller tyska.

Distanskursens upplägg: Kursen har inga fysiska träffar på campus. All undervisning sker via webben och består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och examinationer. Kursen har två till tre schemalagda träffar per vecka. Vissa moment kräver obligatorisk närvaro. Undervisningstillfällena är i normalfallet en till två timmar långa. All kommunikation mellan lärare och studenter sker via internet. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändig. Examinationen på kursen sker skriftligt och muntligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin